Ansvarlighed

Etik og ansvar

Vi har stærke holdninger til den etiske side af globalisering, og vi er opmærksomme på, at samarbejdet med vores medarbejdere i Bangladesh er forbundet med et særligt ansvar.

Corporate Social Responsibility (CSR) har fra begyndelsen været en helt afgørende dimension i vores virksomhed. Vi gør derfor en indsats for at integrere sociale og miljømæssige hensyn i vores outsourcingkoncept.

Med en proaktiv tilgang til CSR ønsker vi at definere en klar profil. Det gør vi blandt andet ved at fremstå med et transparent forretningskoncept og skabe goodwill i forhold til vores kunder og medarbejdere.

Mindworking Asia har valgt at dokumentere denne holdning. Vi får derfor løbende udarbejdet en revisionserklæring fra et dansk revisionsfirma, der bekræfter, at det vi siger, også er det vi gør.

Vi har endnu til gode at se en tilsvarende bekræftelse fra vores kollegaer i branchen!

Alle medarbejdere har 37 timers arbejdsuge og 5 ugers ferie.

CSR-politik

Medarbejderfokus

Vi tilstræber at tilbyde medarbejderforhold, der så vidt muligt matcher arbejdsmarkedets betingelser i Skandinavien.

De fleste lønmodtagere i Bangladesh må affinde sig med forhold, som langt fra er acceptable efter vestlige standarder.

Mindworking Asia har fra begyndelsen gjort op med denne situation, og en væsentlig del af hele vores strategiplan er at tilbyde ansvarlige forhold for vores medarbejdere.

Vi gennemfører løbende medarbejderudviklingssamtaler for at afstemme forventninger, etablere træningsplaner og sikre, at hver enkelt medarbejder forbliver motiveret.

Vi afholder månedlige stormøder med alle medarbejdere, hvor det er muligt at lufte nye idéer eller give udtryk for forhold, som man måtte ønske ændret.

Ved ansættelsen får medarbejderen udleveret en personalehåndbog, som gennemgås grundigt, hvor alle rettigheder og forpligtelser er specificeret.

Betydningen af at holde på de dygtige medarbejdere og motivere dem i det daglige arbejde er lige så vigtig i Bangladesh, som den er i Danmark.

De gode medarbejderforhold har medført et trygt og rart arbejdsmiljø, som gør Mindworking Asia til en meget attraktiv arbejdsplads i Bangladesh.

Medarbejderne

Uddannelse

Allerede i ansættelsesfasen fastlægges et uddannelsesforløb med udgangspunkt i den enkelte medarbejders kvalifikationer. Nogle grafikere har stor praktisk erfaring med retouchering, andre har en teoretisk uddannelse fra eksempelvis Graphic Art Institute i Dhaka.

Alle medarbejdere gennemgår et grundigt introduktionsforløb ved ansættelsesstart, hvorved vi sikrer os, at de kender arbejdsrutiner og de høje kvalitetskrav, vi stiller.

Træning af management team

Mindworking Asia gennemfører løbende træning af ledende medarbejdere med henblik på at videreudvikle virksomheden efter vestlige ledelsesprincipper med minimalt bureaukrati og med beslutningsdygtige teams i produktionen.