Mindworking Asia har medarbejderfokus

Medarbejderfokus

Vi tilstræber at tilbyde medarbejderforhold, der så vidt muligt matcher arbejdsmarkedets betingelser i Skandinavien.

De fleste lønmodtagere i Bangladesh må affinde sig med forhold, som langt fra er acceptable efter vestlige standarder.

Mindworking Asia har fra starten gjort op med denne situation, og en væsentlig del af hele vores strategiplan er at tilbyde ansvarlige forhold for vores medarbejdere.

Vi gennemfører løbende medarbejderudviklingssamtaler for at afstemme forventninger, etablere træningsplaner og sikre, at hver enkelt medarbejder forbliver motiveret.

Vi afholder månedlige stormøder med alle medarbejdere, hvor det er muligt at lufte nye idéer eller give udtryk for forhold, som man måtte ønske ændret.

Ved ansættelsen får medarbejderen udleveret en personalehåndbog, som gennemgås grundigt, hvor alle rettigheder og forpligtelser er specificeret.

Betydningen af at holde på de dygtige medarbejdere og motivere dem i det daglige arbejde er lige så vigtig i Bangladesh, som den er i Danmark.

De gode medarbejderforhold har medført et trygt og rart arbejdsmiljø, som gør Mindworking Asia til en meget attraktiv arbejdsplads i Bangladesh.

Læs mere om vores CSR politik
ANSATTE
TIMERS ARBEJDSUGE
UGERS BETALT FERIE
MÅNEDERS BETALT BARSEL